Mart Today Supply and Logistics

ร้านโชว์ห่วยเป็นร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคในชุมชนที่มีข้อดีคือความใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ราคาเป็นที่รับได้สินค้าที่มีขายก็หลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของ แต่มีความเป็นเอกลักษณ์เรื่องแบ่งขาย และสามารถเชื่อไว้ก่อนได้ เนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ดูแลเอง แต่มีข้อเสียที่ร้านค้าไม่มีความทันสมัย สวยงามและดูสกปรกรกรุงรัง ไม่น่าเข้า สินค้าอาจจะหมดอายุหรือจัดวางสินค้าไม่น่าดู

มาร์ททูเดย์ทำอะไร

1. สร้างสังคมออนไลน์สำหรับร้านโชว์ห่วยทั่วประเทศ เรียกว่า "เครือข่ายโชว์ห่วยมาร์ททูเดย์" หรือ "Chohuo Mart Today Community"

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับร้านโชว์ห่วยในประเทศ

3. เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโชว์ห่วยในประเทศครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

การบริการของมาร์ทูเดย์

1. บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และตกแต่งร้านมินิมาร์ทและร้านค้าต่าง ๆ ทุกชนิด

1.1 งานออกแบบภายนอก-ภายในร้าน (Minimart Design)

1.2 งานวางผังร้าน (Minimart Lay-out) ตามรูปแบบ และประเภทของร้านค้า

1.3 งานควบคุมการตกแต่งภายนอก - ภายใน (Decorate/Interior Design)

1.4 งานกำหนดรูปแบบ และประเภทอุปกรณ์ รวมถึงช่วยจัดหาอุปกรณ์สำหรับร้านค้าทุกชนิด

2. บริการให้คำปรึกษาและจัดการสินค้า

2.1 บริการให้คำปรึกษา งานจัดการโครงสร้างสินค้า Product Mix และการแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่ม, หมวด, หมู่, ฯลฯ รวมไปถึงจัดทำข้อมูลสินค้าเพื่อนำไปใช้ในซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังและ POS

2.2 บริการให้คำปรึกษา งานด้านการจัดซื้อ/จัดหาสินค้า ตามโครงสร้างที่กำหนด

2.3 บริการให้คำปรึกษา งานด้านการจัดเรียงสินค้า/การจัดโชว์สินค้าตามหลักค้าปลีกสมัยใหม่

2.4 บริการให้คำปรึกษา งานด้านการเตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน การจัดกิจกรรมเปิดร้าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในวันเปิดร้าน

3. บริการให้คำปรึกษา งานด้านพนักงานและจัดอบรม

3.1 บริการให้คำปรึกษา งานด้านการบริหารงานบุคคลและธุรการในการค้าปลีก

3.2 บริการให้คำปรึกษา งานด้านการอบรมพนักงาน, ผู้จัดการร้าน พร้อมการจัดทำคู่มือปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

4. บริการให้คำปรึกษา งานด้านการขาย/การตลาด/บริการ

4.1 บริการให้คำปรึกษา งานด้านการขาย/บริการ ตั้งแต่กำหนดเป้าหมาย การติดตามผลและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

4.2 เทคนิคการขาย/บริการในธุรกิจค้าปลีก

4.3 ให้บริการจัดทำแผนส่งเสริมการขาย กิจกรรมการขาย และการโปรโมทร้านค้า

5. บริการให้คำปรึกษา งานด้านระบบ IT และ POS รวมถึงอุปกรณ์ภายในร้านค้าและเครื่องใช้สำนักงาน

5.1 งานวางระบบ IT และระบบบริหารการขาย POS ทั้งส่วน Front Office และ Back Office ในธุรกิจค้าปลีก พร้อมจัดซื้อ จัดหา และติดตั้งเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์

5.2 งานให้คำปรึกษา จัดซื้อ/จัดหา/ติดตั้งเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์

6. บริการให้คำปรึกษา งานด้านระบบการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน

6.1 งานการกำหนดนโยบายการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน (Loss Control Polley/Procedure)

6.2 เทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น การขโมยสินค้า/เงินสด ของพนักงาน หรือลูกค้า การตรวจสอบแคชเชียร์, การทุจริตจากการตรวจรับสินค้า, การป้องการการจี้ปล้น

7. บริการเครือข่ายร้านโชว์ห่วย

7.1 เปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายร้านโชว์ห่วย เพื่อใช้บริการเครือข่ายของเรา โดยสมัครสมาชิกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2 จัดหาและจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าสปาและอื่น ๆ โดยสามารถสั่งซื้อผ่านทาง Website/Internet หรือโทรสั่งได้ทันที มีรอบการส่งทุกสัปดาห์ หรือตามต้องการ

7.3 ให้บริการตรวจนับสินค้าในร้านค้า ด้วยวิธีการตรวจนับและอุปกรณ์ตรวจนับที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้าและ POS

7.4 จัดจำหน่ายอุปกรณ์มินิมาร์ทมือสอง โดยสมาชิกสามารถส่งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องเสนอขายได้ และสามารถเข้าไปซื้ออุปกรณ์ที่ผู้อื่นประกาศขายได้

7.5 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ตลอดเวลาในแง่ของการนำข้อมูลไปใช้งานต่อหรือรับทราบรายละเอียดสินค้าใหม่และราคาขายหน้าร้านที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย

7.6 ให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์มินิมาร์ท รวมถึงงานซ่อมบำรุง